Tilvalg af ekstra ydelser:


Tilvalgsydelser er ekstra ydelser udover de ydelser du får fra kommunen, men som du ønsker at tilkøbe hos Berit's hjemmepleje. Disse ydelser kan vælges af alle borgere, både visiterede og ikke-visiterede.


Vælger du at tilkøbe hjemmepleje ifm sygdom, og er du medlem af Sygesikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, kan du modtage 80% af din egenbetaling op til 1.600 kr/år mod at indsende fakturaen til Sygesikringen Danmark. Vi er dig gerne behjælpelige med dette.


Ydelserne er mangfoldige, og grænserne sættes af dig selv i samarbejde med Berit's hjemmepleje.


Det kunne være ønske om mere pleje, hyppigere bade, ledsagelse på ture ude eller andet du måtte have ønsker om.


Tilvalgsydelser omfatter derfor både personlige pleje- og omsorgsydelser, praktiske hjælpe opgaver samt yderligere tilvalgsydelser som kommunen ikke tilbyder.


Tilvalg kunne også være hjælpemidler og tryghedsskabende installationer i dit hjem. Hvis du f.eks. ikke er visiteret til at have et nødkaldeanlæg i dit hjem, kan vi tilbyde opsætning af nødkaldeanlæg evt. med tilsluttet røgmelder hos dig med garanteret svar og reaktion på alle nødkald og røgmeldinger døgnet rundt, året rundt.

Det giver større tryghed i din hverdag for dig selv og dine nærmeste.


Tilvalgsydelser kan være en god og tryghedsskabende hjælp forud for en evt. senere visitering af en ydelse. Vi tilbyder derfor at udligne den gråzone der nogle gange kan opstå mellem et personligt ønske om pleje og hjælp indtil en evt. visitering rent faktisk bliver realiseret.


Kontakt os og vi tager en snak og et møde om dine ønsker og behov, og sammen ser vi på en god fleksibel løsning som du ønsker.


Vi håber at høre fra dig.


• Berit's hjemmepleje ®, Norgesvej 5, 8700 Horsens • CVR 34319324 • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •