Personlig hjælp, pleje og omsorg:Personlig hjælp, pleje og omsorg dækker alle ydelser omkring personlige opgaver.


Når vi varetager disse opgaver er vores mål at tilrettelægge opgaverne i tæt samarbejde med dig og evt. dine pårørende under hensyntagen og respekt for din dagligdag og dit personlige hjem. Vi vil arbejde hårdt for at du kan beholde dit hjem så det til stadighed ligner dit eget hjem, og altså ikke ændre på den hjemlige atmosfære du har skabt i eget hjem.


Visiterede borgere:

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig i Horsens, Hedensted eller Odense kommune og er visiteret til hjemmehjælp , kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra Berit's Hjemmepleje eller

kommunen.


Hvis du har behov for pleje og praktisk hjælp skal du kontakte myndighedsafdelingen/ visitationskontoret i Horsens, Hedensted eller Odense kommune. Tryk her for kontaktinfo.

 

Ved et vistationsbesøg får du informationsmateriale med en præsentation af hver enkelt leverandør. Du kan også henvende dig til os eller visitationskontoret og få materialet tilsendt.

 

Hvis du bor i en kommunal plejebolig eller på kommunalt plejehjem, kan du desværre ikke vælge imellem kommunal og privat hjælp, da disse boligtyper endnu ikke hører under fritvalgsordningen.

 

Berit's Hjemmepleje har det mål at give dig bedre ydelse samt flere muligheder for tilvalg end kommunen kan tilbyde.

 

Du kan altid skifte leverandør, du skal blot henvende dig til en visitator hos Horsens, Hedensted eller Odense kommune og give besked om hvem du ønsker skal komme hos dig.

 

Hvis du er visiteret til både praktisk hjælp og pleje, kan du vælge én leverandør til begge ydelser. Du kan også vælge to forskellige leverandører. Du skal dog være opmærksom på, at din mulighed for fleksibel hjemmehjælp bliver begrænset, hvis du vælger to forskellige leverandører til henholdsvis pleje og praktisk hjælp.


Ikke-visiterede borgere:

Er du ikke visiteret hjælp eller timer af kommunen men af personlige grunde alligevel ønsker pleje og hjælp, tilbyder Berit's hjemmepleje mod fakturering samme høje standard og ydelser til dig.


Ydelsen kan være en god hjælp forud for en senere visitering af en ydelse. Vi tilbyder derfor at udligne den gråzone der nogle gange kan opstå mellem et personligt ønske om pleje og hjælp indtil en evt. visitering rent faktisk bliver realiseret.


Kontakt os og vi tager en snak og et møde om dine ønsker og behov, og sammen ser vi på en god fleksibel løsning som du ønsker.


Vi håber at høre fra dig.• Berit's hjemmepleje ®, Norgesvej 5, 8700 Horsens • CVR 34319324 • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •