Berit's Hjemmeplejes logo og slogan er varemærkebeskyttet :Vores logo og slogan (Logoet øverst på denne hjemmeside) er varemærkeregistreret og beskyttet i Patent- og Varemærkestyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet med registreret varemærke DK reg.no. VR 2015 02837.


Logo, farver, tekst og form samt sammensætning er varemærkebeskyttet. Det vil sige, at andre firmaer eller foreninger ikke må kopiere eller efterligne logo eller slogan eller opsætningen uden tilladelse fra Berit's Hjemmepleje. 


Hvad betyder det, at vores slogan og firmanavn og logo er varemærke-beskyttet?

Med varemærkeretten opnår man en eneret til at forbyde andres erhvervsmæssige

brug af identiske eller lignende kendetegn for varer og/eller tjenesteydelser

af samme art, som de varer og/eller tjenesteydelser vi selv

bruger varemærket for.


Man kan vise overfor andre firmaer, at man har varemærket sit slogan/logo/tekst/firmanavn ved at anvende mærket ® og / eller ™ i sit logo.

 

® er symbolet for et registreret varemærke.


™ anvendes internationalt som tilkendegivelse af, at det med ™

mærkede tegn betragtes som et varemærke eller forretningskendetegn for

den, der har foretaget mærkningen.Varemærkets godkendelse kan findes her : Patent- og Varemærkestyrelsen VR 2015 02837


           

• Berit's hjemmepleje ®, Emil Møllers Gade 41 F, 8700 Horsens • CVR 34319324 • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •