Brugerundersøgelser og firmaets øvrige kvalitetssikring


• • •


Januar 2017 :


Der er foretaget stikprøvekontrol, hvor firmaerne har fremsendt resultatet af deres

egenkontrol for maj – juni måned 2016.

Berit's Hjemmepleje havde som eneste private plejefirma gennemført 10 egenkontroller samt meget tydelig sammenhæng mellem beskrivelse og resultat af samtlige egenkontroller.


Kilde : Horsens Kommunes Årsrapport - Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice
 


November og december 2015:


Efteruddannelse af vore medarbejdere


I november og december måned, er vores ansatte igen på efteruddannelse.

Denne gang på 3-dages efteruddannelse bl.a. i forflytningsteknik.

Efteruddannelsen foregår uden for normale arbejdsdage, og får derfor ingen negativ betydning for vore kunder.

Vi betaler naturligvis både uddannelsen samt fuld løn under uddannelse for vore ansatte.


Med efteruddannelsen har vi igen løftet kompetencen og arbejdsmiljøet i Berit's Hjemmepleje, til glæde for både os og kunder.


• • •


Februar 2015:


Berit's Hjemmepleje modtager grøn smiley fra Arbejdstilsynet:


Berit's Hjemmepleje har 19/2-2015 modtaget en grøn smiley fra Arbejdstilsynet.

Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.


En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø, og at Arbejdstilsynet ved gennemgang har konstateret at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne. Det var vi egentlig godt klar over, men det er alligevel godt at få det bekræftet.• • •Februar 2015:


Tilfredshedsundersøgelse i Horsens Kommune:


Horsens Kommune har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

i september 2014 blandt alle borgere der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i Horsens Kommune.

Tak til alle vores kunder for svarene der er givet.

Undersøgelsen kan bl.a. bruges til at vise hvor mange borgere der er meget tilfredse med den hjælp de modtager fra henholdsvis kommunen og fra de private leverandører som os.


Resultaterne viser at Berit's Hjemmepleje i samtlige spørgsmål har flest meget tilfredse kunder i forhold til kommunens egne 3 hjemmeplejegrupper.


Herunder kan du læse ALLE svarene i Kommunens undersøgelse

fordelt på svaret "meget tilfreds" hvor den bedste er markeret med grøn tekst og de dårligere med rød tekst (bemærk : renset for procentandele af "Ved ikke" og "Modtager ikke ydelsen"):


Spørgsmål om personlig pleje:


Personlig pleje, samlet set:

Berit's Hjemmepleje : 38% har svaret "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Ceres : 29% har svaret "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Lindehøj : 23% har svaret "Meget tilfreds"

Sundscenter Søndergården : 29% har svaret "Meget tilfreds"


Hjælpen til at gå i bad:

Berit's Hjemmepleje : 33% svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Ceres : 30 % svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Lindehøj : 29% har svaret "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Søndergården : 29 % har svaret "Meget tilfreds"


Medarbejdernes støtte til at gøre borgerne så selvhjulpen som mulig i forhold til pleje(bad, toiletbesøg, af- og påklædning)

Berit's Hjemmepleje : 47% svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Ceres : 31 % svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Lindehøj : 25% har svaret "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Søndergården : 31 % har svaret "Meget tilfreds"


Spørgsmål om praktisk hjælp:


Praktisk hjælp samlet set: 

Berit's Hjemmepleje : 36% svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Ceres : 29 % svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Lindehøj : 23% har svaret "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Søndergården : 29 % har svaret "Meget tilfreds"


Hjælpen til rengøring:

Berit's Hjemmepleje : 35% svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Ceres : 28 % svarer "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Lindehøj : 22% har svaret "Meget tilfreds"

Sundhedscenter Søndergården : 28 % har svaret "Meget tilfreds"


Spørgsmål om Kvalitet og stabilitet og tryghed:


Personlig pleje ; Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig?

Berit's Hjemmepleje : 44% svarer "Ja"

Sundhedscenter Ceres : 34 % svarer "Ja"

Sundhedscenter Lindehøj : 27% har svaret "Ja"

Sundhedscenter Søndergården : 36 % har svaret "Ja"


Praktisk hjælp ; Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig?

Berit's Hjemmepleje : 33% svarer "Ja"

Sundhedscenter Ceres : 29 % svarer "Ja"

Sundhedscenter Lindehøj : 24% har svaret "Ja"

Sundhedscenter Søndergården : 23 % har svaret "Ja"


Personlig pleje ; Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i dit hjem?

Berit's Hjemmepleje : 52% svarer "Ja"

Sundhedscenter Ceres : 31 % svarer "Ja"

Sundhedscenter Lindehøj : 30% har svaret "Ja"

Sundhedscenter Søndergården : 35 % har svaret "Ja"


Praktisk hjælp ; Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i dit hjem?

Berit's Hjemmepleje : 42% svarer "Ja"

Sundhedscenter Ceres : 36 % svarer "Ja"

Sundhedscenter Lindehøj : 34% har svaret "Ja"

Sundhedscenter Søndergården : 32% har svaret "Ja"


Denne undersøgelse blev gennemført stort set samtidig med at vi i Berit's Hjemmepleje selv foretog en intern brugertilfredshedsundersøgelse blandt vore egne kunder i september 2014(se resultatet herfra ved at rulle ned på denne side).• • •


December 2014:


Berit's Hjemmepleje er nu godkendt som praktiksted for

SOSU skolernes elever:

Som ét af de relativt få private plejefirmaer i Danmark, er Berit's Hjemmepleje nu godkendt som praktiksted for fremtidens SOSU hjælpere. Det er vi meget stolte af og glæder os meget over, og ser frem til en masse dejlige elever her hos os fremover.

 

Godkendte praktiksteder i Horsens Kommune kan ses her : www.praktikpladsen.dk


• • •August 2014:Resultat af egenkontrol via gennemført brugerundersøgelse blandt vore plejekunder


 

Der var i alt 17 spørgsmål fordelt på emnerne : firmaet/ledelsen, personalet, leveret pleje, leveret praktisk hjælp og om vores fællesarrangementer.

Der var 4 eller 5 svarmuligheder til hvert spørgsmål og resultatet blev samlet set således :

 

Plejekunder ved Berit's Hjemmepleje i Horsens Kommune

Meget tilfreds : 57,8%

Tilfreds : 39,2%

Utilfreds : 2,2 %

Meget utilfreds : 0,8 %

Svarprocent : 53,7%

 

På del-spørgsmålet omkring tilfredshed med den personlige pleje var resultatet:

Meget tilfreds : 59%

Tilfreds: 41%

Utilfreds : 0%

Meget utilfreds : 0 %

 

Plejekunder ved Berit's Hjemmepleje i Hedensted Kommune

Meget tilfreds : 62,4%

Tilfreds : 37,6%

Utilfreds : 0,0 %

Meget utilfreds : 0,0 %

Svarprocent : 50%

 

På del-spørgsmålet omkring tilfredshed med den personlige pleje var resultatet:

Meget tilfreds : 66,7%

Tilfreds: 33,3%

Utilfreds : 0,0%

Meget utilfreds : 0,0 %

 

 

Vi takker mange gange for alle tilbagemeldingerne !

 

På trods af det fine resultat, vil vi fortsætte med at forbedre vores leverencer til Jer alle og især tage hånd om de få utilfredse svar.

Vi vil gerne opfordre vore kunder til løbende at rette henvendelse til enten personalet eller ledelsen med Jeres oplevelser af vores ydelser, så vil vi gøre alt vi kan for at hjælpe.


• • •


Efteruddannelse af vore medarbejdere

Flere af medarbejderne i Berit's Hjemmepleje er denne måned på kursus i bl.a. rehabilitering. Efteruddannelsen tager 1 uge, og det får ingen betydning for dig som kunde udover at der kommer et nyt ansigt hos dig i den uge hvor din sædvanlige hjælper er på kursus.


• • •


August 2013:


Resultat af gennemført brugerundersøgelse blandt vore plejekunder:


Der var i alt 17 spørgsmål fordelt på emnerne : firmaet/ledelsen, personalet, leveret pleje, leveret praktisk hjælp og om vores fællesarrangementer.

Der var 4 eller 5 svarmuligheder til hvert spørgsmål og resultatet blev samlet set således :

 

Meget tilfreds : 57%

Tilfreds : 22%

Utilfreds : Under 1%

Meget utilfreds : 0 %

Modtager ikke ydelsen : 20%

Svarprocent : 56%

 

På del-spørgsmålet omkring tilfredshed med den personlige pleje var resultatet:

Meget tilfreds : 97%

Tilfreds: 3%

Utilfreds : 0%

Meget utilfreds : 0 %

 

Vi takker mange gange for alle tilbagemeldingerne !

 

På trods af det fine resultat, vil vi fortsætte med at forbedre vores leverencer til Jer alle og især tage hånd om de få utilfredse svar.

Vi vil gerne opfordre vore kunder til løbende at rette henvendelse til enten personalet eller ledelsen med Jeres oplevelser af vores ydelser, så vil vi gøre alt vi kan for at hjælpe.Leverandør

Beskrivelse

af

egenkontrol

Resultat af

egenkontrol

Bemærkninger

Den Kommunale leverandør

Ja

Ja

Den kommunale leverandørs

egenkontrol har afsæt i

DDKM2 modellen.

Samlet vurdering er, at den

kommunale leverandør lever

op til beskrivelse af

egenkontrol.

Berits Hjemmepleje

Ja

Ja

Der er sammenhæng mellem

beskrivelse af egenkontrol og

den praktiske udførelse.

I alt er der foretaget 10

egenkontrolbesøg.

Orkideen

hjemmepleje og

Personlig Service.


Ja

Ja

Tilsynet har fremsat krav om

uddybning af de fremsendte

resultater.

Med supplerende svar er

konklusionen, at der er

sammenhæng mellem

beskrivelse og resultatet

Sundplejen

Ja

Ja

Tilsynet har fremsat krav om

uddybning af de fremsendte

resultater.

Med supplerende svar er

konklusionen, at der er

sammenhæng mellem

beskrivelse og resultatet.

Luksusplejen

Ja

Nej

Luksusplejen har opsagt

kontrakten med Horsens

Kommune gældende fra 1.

oktober 2016.

Elite Miljø

Ja

Ja

Tilsynet har fremsat krav om

uddybning af de fremsendte

resultater.

Med supplerende svar er

konklusionen, at der er

sammenhæng mellem

beskrivelse og resultatet.

Der er foretaget 5

egenkontrolbesøg

• Berit's hjemmepleje ®, Emil Møllers Gade 41 F, 8700 Horsens • CVR 34319324 • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •