Information til kommuner og regioner

om

Berit's Hjemmepleje A/SVirksomheden er grundlagt i Horsens og har hovedsæde i Horsens i Østjylland.

Vi leverer personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp døgnet rundt i Horsens Kommune og Hedensted Kommune.

Organisationsplan kan udleveres ved forespørgsel.


Hvorfor er vi her ?

Vi tror på, at den private pleje og den offentlige pleje kan komme langt sammen med et inspirerende samarbejde og sparring - med krav til begge sider - samtidig med et sideløbende frit valg for borger.

Det er en sund synergi-effekt som gavner alle.

Vi kæmper for borgerne og medarbejderne - i fællesskab.


Vores ansatte :

Vi arbejder udelukkende med egne faguddannede ansatte, og anvender så vidt muligt ikke underleverandører eller vikarbureauer. Dette sikrer at vi har styr på medarbejderstaben, samt sikrer at alle ansatte kender vores principper for etik, moral og kundeservice såvel som det rent faglige niveau naturligvis.

Vores ansatte ved også hvor vi står, og at vi er en stabil og ansvarlig arbejdsplads.

Vi arbejder socialt ansvarligt, er godkendt som praktikplads for SOSU-uddannelserne og har fra start arbejdet med overenskomst.


Rehabiliterende arbejde - både §83a og andre rehabiliterende indsatser:

Vi arbejder, og har altid arbejdet, rehabiliterende. Det har vi, fordi vi ser rehabilitering som en givende indsats både for det enkelte menneske, en besparelse for kommunen og samfundet og for os som privat leverandør i form af større glæde for vores medarbejdere via aktiv inklusion af borger fremfor at udføre et stykke passivt bestilt arbejde.

Vi arbejder rehabiliterende på flere fronter og niveauer men altid positivt inkluderende :

Både på det sociale område i form af aktiverende indsatser mod social isolation og ensomhed via små og store arrangementer med vores borger.

Men også siden ny lov om §83a trådte i kraft, desuden leveret og arbejdet aktivt med egenmestring samt rehabilitering i de kommuner som har uddelegeret disse §83a opgaver til os.

Vi skaber resultater i vores arbejde med rehabilitering.

Vores uvildigt udførte kundeundersøgelser viser at borger vurderer vores rehabiliterende indsatser meget højt og givende, og tilbagemeldinger fra kommuner viser samme positive vinkel om vores arbejdesmetoder og indsatsområder.


Sygeplejeydelser :

Vi har også med stor sikkerhed og professionalisme i flere år udført uddelegerede sygeplejeydelser såsom sondearbejde og medicingivning. Vi ser gerne at flere sygeplejefaglige opgaver uddelegeres i fremtiden - vi er klar på opgaven i udviklende samarbejde med kommuner og regioner.


Kvalitet - egenkontrol, kvalitetssikring samt tilsyn :

Alle typer plejeopgaver løses døgnet rundt i høj faglig standard med omsorg og respekt for den enkelte plejekunde. Dette sikrer vi bevaret og udbygget ved, at gennemføre egne tilsynsbesøg udover de tilsyn som foretages af kommunerne og kommunernes revision. Derved sikrer vi ved egne interne kvalitetssikringssystemer, kundeopfølgningsbesøg og brugerundersøgelser dels at kvaliteten af vores arbejde lever op til vores egne høje standarder og borgers og medarbejdernes forventninger. Men også at der følges op på kundernes, kommunernes og ikke mindst egne høje forventninger til arbejdets kvalitet.


Kundetilfredshedsundersøgelser kan udleveres ved forespørgsel.


Vi anvender eget udviklet IT-system for tilsynsbesøg, egenkontrol og kvalitetssikring.

Der anvendes tablets af vores tilsynsførende ledere, hvor der registreres og indrapporteres dels  objektive observationer dels tilbagemeldinger fra borger-interview. Disse data ligger krypteret og låst på tabletten, og overføres automatisk digitalt til eget server-system når man er tilbage på vores kontor.

Data overføres med SSL 256 kryptering, hvilket er højeste krypteringsstandard i dag.


Datasikkerhed :

Datasikkerheden i vores virksomhed er i top. Alle data er krypteret med SSL 256 kryptering og/eller NEM-ID kryptering, og adgang til personfølsomme data kan kun foretages af vores eget ansatte personale, som er underlagt tavshedspligt både i og efter ansættelse hos os.

Samlede data om borger er på så få administrative hænder som muligt, som også har fuld tavshedspligt.


Vi uddanner social- og sundhedspersonale :

Vi er som ét af de relativt få private firmaer i Danmark godkendt praktiksted for Social- og Sundhedsskolerne Fredericia - Vejle - Horsens (SOSU), og modtager med stor glæde elever herfra. Vi mener at uddannelse er vigtigt både for den enkelte og for samfundet, og vi mener også det er vigtigt at skolerne kan tilbyde så mange forskellige praktiksteder som muligt for de studerende. Det vil vi gerne yde en indsats for kan ske, og betaler elevløn til vores praktikanter. Så er der ro på økonomien for den studerende, og den studerende kan i større grad fokusere på at dygtiggøre sig på sit studie til social- og sundhedshjælper.

Tryk på logoet aller øverst for at komme tilbage til hovedsiden.


Tak for opmærksomheden.

• Berit's hjemmepleje A/S ® • CVR 38669362 • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •